O mnie

Jestem Psychoterapeutą oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (nr cert. SP/970/2014) .
Należę do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i treningach rozwojowo-terapeutycznych.
Na co dzień jestem kierownikiem Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Nowej Soli oraz prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.
Od wielu lat pracuję w obszarze pomagania, szczególnie osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą. Prowadzę różnego rodzaju programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego.
Relacja z drugim człowiekiem znajduje się zawsze w centrum mojej pracy a psychoterapia jest dla mnie głębokim autentycznym doświadczeniem relacji „tu i teraz” w której ma miejsce trwała zmiana.

Dbam o to, by dla dobra pacjenta leczenie przebiegało całościowo. Jeśli to konieczne, współpracuję z lekarzem psychiatrą- lek.med. Cezarym Jabłońskim oraz lek.med. Marią Dobek.

W swojej pracy, integruję różne nurty terapeutyczne dostosowane indywidualnie do rodzaju zgłaszanych trudności, ze szczególnym uwzględnieniem terapii psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.