O mnie

Jestem specjalistą terapii uzależnień (nr cert. SP/970/2014), psychoterapeutą w trakcie szkolenia na certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłem podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Należę do Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyłem w wielu szkoleniach i treningach rozwojowo-terapeutycznych. Jestem kierownikiem Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej. Od wielu lat pracuję w obszarze pomagania, szczególnie osobom uzależnionym oraz ich rodzinom. Prowadzę różnego rodzaju programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego. Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą.

W swojej pracy, integruję różne nurty terapeutyczne dostosowane indywidualnie do rodzaju zgłaszanych trudności, ze szczególnym uwzględnieniem terapii psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej.
Relacja z drugim człowiekiem znajduje się zawsze w centrum mojej pracy a psychoterapia jest dla mnie głębokim autentycznym doświadczeniem relacji „tu i teraz” w której ma miejsce trwała zmiana.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
Dbając aby leczenie przebiegało całościowo, współpracuje z lekarzem psychiatrą – lek. med. Cezarym Jabłońskim oraz lek. med. Marią Dobek.