Oferta

Psychoterapia uzależnień

12 października 2016

Nałogi prowadzą do rozstroju nerwowego, kryzysów emocjonalnych, pogorszenia stanu zdrowia a także potrafią zrujnować ludziom życie.  Psychoterapia uzależnień, jaką proponuję klientom, opiera się na najnowszej wiedzy naukowej i aktualnych metodach leczenia.

Psychoterapia indywidualna dorosłych

12 października 2016

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania osoby poszukującej pomocy oraz poprawa jakości jej życia.

Psychoterapia indywidualna młodzieży

11 października 2016

Pomoc psychoterapeutyczna kierowana do młodzieży opiera się na wspieraniu ich w lepszym rozumieniu swoich uczuć, potrzeb, źródeł swoich zachowań, służy uzyskaniu pozytywnej zmiany w psychicznym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym funkcjonowaniu.