Interwencja kryzysowa i wsparcie

Interwencja kryzysowa bywa potrzebna w przypadkach nagłych wydarzeń losowych takich jak:

  • śmierć lub ciężka choroba kogoś bliskiego,
  • wypadek, udział w katastrofie, pożarze, powodzi,
  • zdrada małżeńska,
  • bycie ofiarą gwałtu, przemocy, rabunku.

Takie i inne nagłe nieprzewidziane wydarzenia losowe u niektórych osób mogą stać się przyczyną kryzysu psychicznego czyli przewlekłego stresu.

U osób w kryzysie może występować szereg trudnych do zniesienia objawów:  bezsenności lub nadsenności, pobudzenia czy odrętwienia, uczucia bezradności, ciągłego napięcia, płaczliwości, rozdrażnienia, lęku i innych objawów w tym objawów psychosomatycznych.

Objawy kryzysowe utrudniają funkcjonowanie w codziennym życiu. Pozostawanie bez pomocy w okresie kryzysu może doprowadzić do utrwalenia objawów, stąd interwencja kryzysowa w postaci terapii krótkoterminowej jest uzasadniona.

Interwencja kryzysowa rozumiana jest także jako szybka pomoc terapeutyczna w kryzysie psychicznym u osób zagrożonych samobójstwem, wystąpieniem ostrej psychozy czy pogłębiającej się depresji.

Pamiętaj, że kryzys w życiu może być początkiem czegoś nowego i dobrego.