O mnie

Jestem Psychoterapeutą oraz Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień (nr cert. SP/970/2014) .

Ukończyłem czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczyłem w szkoleniu podyplomowym „Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej” w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Brałem udział w wielu szkoleniach i treningach rozwojowo-terapeutycznych.
Na co dzień prowadzę prywatna praktykę psychoterapeutyczną. Jestem kierownikiem Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Nowej Soli oraz jestem psychoterapeutą w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze.

Od wielu lat pracuję w obszarze psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z młodzieżą. Prowadzę różnego rodzaju programy profilaktyczne dotyczące zdrowia psychicznego.

Relacja z drugim człowiekiem znajduje się zawsze w centrum mojej pracy a psychoterapia jest dla mnie głębokim autentycznym doświadczeniem relacji „tu i teraz” w której ma miejsce trwała zmiana.
Dbam o to, by dla dobra pacjenta leczenie przebiegało całościowo. Jeśli to konieczne, współpracuję z lekarzem psychiatrą- lek.med. Cezarym Jabłońskim oraz lek.med. Marią Dobek.

W swojej pracy, integruję różne nurty terapeutyczne dostosowane indywidualnie do rodzaju zgłaszanych trudności, ze szczególnym uwzględnieniem terapii psychodynamicznej, humanistyczno-egzystencjalnej oraz poznawczo-behawioralnej.

W trosce o wysoki standard, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.