Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania osoby poszukującej pomocy oraz poprawa jakości jej życia.

Skierowana jest do osób, które odczuwają psychiczny dyskomfort związany z nieumiejętnością samodzielnego poradzenia sobie z własnymi trudnościami, problemami lub też zaburzeniami psychicznymi. Przeznaczona jest dla osób, które:

  • przeżywają stany przygnębienia i zmęczenia, cierpią z powodu lęku, depresji, nerwicy, dolegliwości psychosomatycznych; mają zaburzenia odżywiania, zachowania, snu czy te związane ze sferą seksualną;
  • mają trudności w budowaniu bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi, cierpią z powodu poczucia osamotnienia czy niezrozumienia;
  • przeżywają życiowe kryzysy, załamania, poszukują wsparcia w okresach żałoby, utraty zdrowia, rozwodu, rozstania, czy innych trudnych zmian życiowych;
  • borykają się z utratą sensu życia lub doświadczają innych problemów egzystencjalnych, czują się bezwartościowe, nieatrakcyjne, zagubione, cierpią z powodu niskiej samooceny;
  • chcą odkrywać własny potencjał, dążą do rozwoju osobistego, poszukują celów życiowych,  pogłębienia związków z ludźmi, czy większej świadomości siebie.

W indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą możliwe staje się pełniejsze zrozumienie swoich problemów, uświadomienie mechanizmów uczestniczących w przeżywanych trudnościach, co sprzyja odzyskiwaniu sprawowania kontroli nad własnym życiem, poszerzaniu zakresu wolności osobistej w dokonywanych wyborach.

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami mającymi charakter konsultacji. Ich celem jest wstępne rozpoznanie problemu, określenie odpowiedniej formy pomocy, ustalenie zasad pracy, wyjaśnienie różnego rodzaju wątpliwości dotyczących samego procesu psychoterapii, jej celu, czasu trwania i kosztów z nią związanych. Z konsultacji można korzystać wielokrotnie. Nie stanowi ona zobowiązania do podjęcia psychoterapii, a jedynie ma ułatwić danej osobie decyzję, co do zasadności jej podjęcia.

Psychoterapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego do dwóch spotkań w tygodniu, trwających 50 minut. Trudno jest natomiast określić czas trwania psychoterapii, zwykle jej proces trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Categories: Oferta