Psychoterapia uzależnień

Nałogi prowadzą do rozstroju nerwowego, kryzysów emocjonalnych, pogorszenia stanu zdrowia a także potrafią zrujnować ludziom życie.  Psychoterapia uzależnień, jaką proponuję klientom, opiera się na najnowszej wiedzy naukowej i aktualnych metodach leczenia.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego pacjenta można uzyskać najlepsze efekty. Z takiego założenia wychodzę. Dlatego właśnie w  gabinecie traktuję teoretyczne założenia jedynie jako punkt wyjścia, koncentrując się na tym, aby dotrzeć do sedna problemów konkretnego człowieka.

Psychoterapia uzależnień a pomoc bliskich

Proces wychodzenia z uzależnienia potrafi być bardzo skomplikowany i wieloetapowy. Pełne powodzenie jest możliwe jedynie przy aktywnej współpracy z osobą uzależnioną, która musi wykazywać chęć i potrzebę zmiany swojej sytuacji. Bardzo istotnym elementem wspierającym terapię jest również pomoc bliskich pacjenta. Jego rodzina powinna dostarczać dodatkowej motywacji i przypominać o tym, co w życiu jest najważniejsze. Nałogi są ściśle związane ze sferą psychiki i na tym odcinku skupiam swoje działania.

Wśród najczęściej występujących wskazać można wymienić: nałóg alkoholowy, uzależnienie od hazardu i gier losowych, seksoholizm, gry komputerowe, nałóg narkotykowy. Bez względu na to jak trudny jest indywidualny przypadek, zawsze dokładam wszelkich starań, aby klient mógł liczyć na profesjonalne i kompleksowe leczenie. Psychoterapia uzależnień jest zawsze ukierunkowana na całkowite wyeliminowanie problemu, ponieważ żadne półśrodki nie wchodzą w grę.

Categories: Oferta